Akademicki Klub Turystyczny

Oddział Wrocławski PTTK
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze


Menu:

AKT Wrocław
Aktualności
Imprezy
Archiwum
Wydawnictwa
Ciekawe linki
Napisz do nas

Wrocław, dnia 29.12.2006 r.

Zarząd Akademickiego Klubu Turystycznego informuje, że dnia 1 lutego 2007 r. o godzinie 18:00 w Klubie Turysty Oddziału Wrocławskiego PTTK, Rynek-Ratusz 11/12, IV piętro, odbędzie się

Walne Zebranie Sprawozdawcze
członków AKT

Prosimy o niezawodny udział w Zebraniu.

Proponowany porządek obrad:
1.    wybór prezydium obrad: przewodniczącego i sekretarza (prezydium będzie pełnić równocześnie funkcje Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej),
2.    zatwierdzenie szczegółowego porządku obrad,
3.    zatwierdzenie regulaminu obrad,
4.    ustalenie prawomocności Zebrania przez prezydium obrad,
5.    sprawozdanie władz Klubu z bieżącej kadencji: Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
6.    dyskusje i podjęcie uchwał dotyczących ustalenia kierunków działania na dalszy okres bieżącej kadencji,
7.    zatwierdzenie obu sprawozdań,

Sprawozdanie z działalności Akademickiego Klubu Turystycznego w bieżącej kadencji będzie wyłożone do wglądu w Biurze Oddziału Wrocławskiego PTTK, Rynek-Ratusz 11/12 w okresie 24-31.01.2007.

Wnioski dotyczące działalności AKT można składać:
1.    pisemnie na zebraniach członków Klubu podczas cotygodniowych zebrań w środy w godz. 19:30-20:15 w sali N1 Wydziału Farmacji Akademii Medycznej, pl. Nankiera 1, Wrocław, na ręce sekretarza Zarządu AKT Andrzeja Wojciechowskiego,
2.    listem na adres elektroniczny sekretarza Zarządu AKT: aewoj@poczta.onet.pl,
3.    ustnie podczas Walnego Zebrania AKT.

Jednocześnie przypominamy, że w Zebraniu mogą wziąć udział z głosem decydującym tylko członkowie AKT z opłaconą składką członkowską PTTK za 2006 rok oraz osoby, które zapisały się do AKT w 2007 roku.

                                                                   sekretarz Zarządu AKT
                                                                            Andrzej Wojciechowski