Akademicki Klub Turystyczny

Oddział Wrocławski PTTK
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze


Menu:

AKT Wrocław
Aktualności
Imprezy
Archiwum
Wydawnictwa
Ciekawe linki
Napisz do nas

Sprawozdanie z działalności AKT w roku 2008

I. Skład władz koła (wybranych na Walnym Zebraniu dnia 1.03.2006 – nie uległ zmianie):

                           Zarząd

         Waldemar     Brygier                  – prezes

         Wojciech      Gizicki                   – wiceprezes

         Alina            Sowa                     – sekretarz

         Sławomir      Skarba                   – skarbnik

         Zbigniew      Sroka                     – członek Zarządu

         Dagmara       Wodowska            – członek Zarządu

W wyniku wielu obowiązków osobistych i braku czasu obowiązki Aliny Sowy przejęła Dagmara Wodowska.

 

                           Komisja Rewizyjna

         Beata            Borak                    – przewodnicząca Komisji

         Katarzyna     Potocka-Brygier    – członek Komisji

         Mariusz        Markiewicz           – członek Komisji

 

II. Stan osobowy koła:

Wg stanu na 22.11.2008 koło liczy 54 członków, w tym 30 z opłaconą składką członkowską PTTK za 2008 rok.

     W okresie sprawozdawczym 9 osób zapisało się do koła. Zarząd nie podjął decyzji o skreśleniu członków z koła którzy zalegają z opłacaniem składek ze względu na termin przeprowadzanego zebrania walnego członków. Jest on wcześniejszy, a członkowie mają jeszcze czas na dokonanie wpłaty.

Zostały wysłane powiadomienia do członków którzy zalegają ze składkami za rok 2005, 2006 oraz do członków którzy nie opłacili do dnia 01.10.2008 r. składek za 2008 r. 

 

4 członków AKT z aktualną składką członkowską należy do kadry programowej PTTK:

imię

nazwisko

przew. sudecki (klasa)

przew. teren. Dln. Śląsk

przew. po Wrocł.

przod. GOT

pilot wyciecz.

upraw. język.

znakarz szlaków

nizinnych

Waldemar

Brygier

3

 

 

 Sudety

 

 

Katarzyna

Potocka-Brygier

3

+

+

 

+

ang.

 

Krzysztof

Sabat

3

 

 

 

+

 

 

Andrzej

Wojciechowski

3

 

 

Sudety, Tatry

+

 

 

 

III. Działalność turystyczna koła – rajdy i wycieczki krajoznawcze:

Akademicki Klub Turystyczny zorganizował i poprowadził w 2008 roku następujące imprezy:

02-03.02.2008 r. – „Zima u Chomika”. Wyjazd do Chatki Chomika. Uczestniczyło 10 osób, przewodnikiem była Ludmiła Sobota.

23-24.02.2008 – „Rajd Zimowy”. Góry Kamienne, Góry Suche. Uczestniczyło 15 osób, przewodnikiem był Andrzej Wojciechowski.

15-16.03.2008 r. – „Rajd na rozpoczęcie sezonu”. Jezioro Bystrzyckie. Uczestniczyło 20 osób, przewodnikiem był Andrzej Wojciechowski.

30.03.2008 r. – „Rajd Przyrodniczy”. Rezerwat „Muszkowicki Las Bukowy”, Czerniawa kopa, Góra Wapienna, rezerwat „Skałki Stoleckie” i wiele innych ciekawy obiektów przyrodniczych. Uczestniczyło 19 osób, przewodnikiem był Andrzej Wojciechowski.

01-04.05.2008 r. – „Rajd Wiosenny”. Jeden z najbardziej udanych rajdów w historii rajdów AKT. Celem rajdu była Czesko – Saska Szwajcaria. Uczestniczyło 91 osób z tego powodu uczestnicy byli podzieleni na 2 autokary i każdy miał swojego przewodnika, a przewodnikami były: Katarzyna Potocka-Brygier i Daromiła Lis.

14-15.06.2088 r. – „Czerwiec z namiotem”. Wspólna impreza organizowana z inicjatywy śp. Włodka Szczęsnego na łące w Stroniu Śląskim. Przy okazji odbyła się wycieczka po górach. Wodospad Wilczki, Międzygórze, Śnieżnik, Kletno. Uczestniczyło 9 osób z ramienia AKT, prowadzącym był Andrzej Wojciechowski.

05-06.07.2008 r. – „Rajd Czereśniowy”. Jelenia Góra, Góra Szybowcowa, Płoszczynka, Wapienna, Siedlęcin. Uczestniczyło 15 osób, prowadzącym był Waldemar Brygier.

19.07-02.08.2008 r. – „Wyprawa rowerowa polska Egzotyczna II”. Druga wyprawa rowerowa wzdłuż wschodniej granicy Polski.

20-21.09.2008 r. – „Rajd Jabłkowy”.  Podzielony był na dwie grupy: rowerową i pieszą której prowadzącym był Andrzej Wojciechowski.

11-12.10.2008 r. - Drezno. Prowadzącym był: Emil Mendyk.

25-26.10.2008 r. – „Rajd urodzinowy”. Szlak wiódł przez Rudawy Janowickie. Rajd zorganizowany wspólnie Z AKT Uniwersytetu Przyrodniczego. Uczestników z AKT: 32 osoby, prowadzącym był Andrzej Wojciechowski.

08-11.11.2008 r. – „Rajd Jesienny” w Jesionikach. Uczestniczyło w nim 15 osób, prowadzącym był Waldemar Brygier

            Tak w tym jak i w poprzednim roku do odbyły się rajdy które już na stałe zagościły w grafiku imprez AKT. Rozwija się również nowy styl podróży nie tylko pieszych ale także wycieczek rowerowych, które stają się w Naszej organizacji coraz bardziej popularne. Bardzo udanymi rajdami okazały się wyjazdy do: Czesko Saskiej – Szwajcarii oraz do Drezna .

V. Prelekcje krajoznawcze:

Podczas czwartkowych spotkań AKT w Klubie Turysty Oddziału Wrocławskiego (i nie tylko tam) odbyło się 10 prelekcji połączonych przeważnie z pokazem multimedialnym (zdjęcia, filmy, nagrania):

14.02.2008 r. – Tomasz Zamirski: „Islandia wyspa ognia i lodu”.

28.02.2008 r. - Agnieszka Zabrzewska: "Szo to maje buty? - Lwów pół żartem, pół serio".

26.03.2008 r. – Sławomir Skarba: "Wschodnia Polska: Roztocze".

10.04.2008 r. -Sławomir Stankiewicz i Winfried Bolenz: „Wędrówki na rakietach śnieżnych”.

24.04.2008 r. – Grażyna Woźniczka-Bogucka: „Ameryka Środkowa”.

15.04.2008 r. - Grażyna Woźniczka-Bogucka: „Afryka Zachodnia”.

09.10.2008 r. – Andrzej Wojciechowski: „USA 2008 – Waszynkton, Oregon i Hawaje” cz.1.

23.10.2008 r. – Andrzej Wojciechowski: „USA 2008 – Waszynkton, Oregon i Hawaje” cz.2.

Wszystkie prelekcje były przeprowadzone społecznie. Obserwujemy duże zainteresowanie tematyką egzotyczną oraz dalekimi podróżami osób prezentujących  i opisujących zdjęcia i wrażenia z podróży. Na prezentację Andrzeja Wojciechowskiego przyszło ponad 40 osób.

 

VI. czwartkowe spotkania członków koła:

Czwartkowe spotkania członków AKT w Klubie Turysty Oddziału Wrocławskiego PTTK w drugi i czwarty czwartek każdego miesiąca w godzinach 18:00-20:00 cieszą się dużym zainteresowaniem członków i sympatyków koła. Do tej pory odbyło się 8 spotkań, a kolejne są przygotowywane. Prezentacje dotyczą przede wszystkim ciekawych wspomnień udokumentowanych na fotografii lub filmie popartych niezwykłymi opowieściami osób prezentujących.

Spotkania pozwalają na zdobycie istotnych informacji dla przyszłego zorganizowania we własnym zakresie podobnych wypraw. Umożliwiają poznanie innych kultur, zwyczajów oraz najbliższego otoczenia krajobrazowego co przyczynia się do poszerzenia wiedzy krajoznawczej i wiedzy o świecie członków koła oraz osób zainteresowanych. 

Sprawozdanie sporządził:
Sławomir Skarba

     Pełny tekst Sprawozdania (włącznie z częścią dotyczącą finansów) jest do dyspozycji członków AKT w Biurze Oddziału Wrocławskiego PTTK