Akademicki Klub Turystyczny

Oddział Wrocławski PTTK
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze


Menu:

AKT Wrocław
Aktualności
Imprezy
Archiwum
Wydawnictwa
Ciekawe linki
Napisz do nas

Wrocław, 10.01.2008 r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Akademickiego Klubu Turystycznego 
w okresie 1.02.2007-24.01.2008 r.

I. Skład władz koła (wybranych na Walnym Zebraniu dnia 1.03.2006 - nie uległ zmianie):

Zarząd:
   Waldemar Brygier - prezes
   Anna Czekaj - wiceprezes
   Andrzej Wojciechowski - sekretarz
   Jarosław Burak - skarbnik
   Zbigniew Sroka - członek Zarządu

     Jarosław Burak od kwietnia 2006 przebywa w Irlandii i był praktycznie wyłączony z pracy w Zarządzie AKT.

Komisja Rewizyjna:
   Beata Borak - przewodnicząca Komisji
   Katarzyna Potocka-Brygier - członek Komisji
   Krzysztof Sabat - członek Komisji

II. Stan osobowy koła:

     Wg stanu na 31.12.2007 koło liczy 38 członków, w tym 28 z opłaconą składką członkowską PTTK za 2007 rok. W okresie sprawozdawczym 6 osób zapisało się do koła. Ponadto 12 osób zapisało się do AKT tuż przed tym okresem, 29.01.2007. 

     8 osób zostało skreślonych (uchwała Zarządu AKT z dnia 30.11.2007) w związku z zaleganiem z opłacaniem składek członkowskich PTTK ponad 2 lata i brakiem jakiejkolwiek aktywności w AKT. Skreśleni, to: Paweł Adamski, Marcin Doliński, Bartosz Koblański, Kamil Łaba, Sebastian Lizurek, Agata Kolędo, Beata Mazurkiewicz, Agata Wilczyńska. Problem stanowią członkowie AKT, którzy do tej pory nie opłacili składek członkowskich PTTK za 2006, a nawet 2005 rok - 10 osób. W związku z tym zostały wysłane listy przypominające o konieczności opłacenia zaległych składek:
   – dnia 19.11.2007 drogą e-mailową do 5 osób zalegających ze składkami za 2005 lub 2006 rok,
   – dnia 20.11.2007 drogą pocztową do 3 osób zalegających ze składkami od roku 2005.

      W liście była informacja: "W wypadku nieuregulowania składek do 31 grudnia 2007 Zarząd AKT może podjąć decyzję o skreśleniu Koleżanki/Kolegi z listy członków koła".

     Czworo członków AKT z aktualną składką członkowską należy do kadry programowej PTTK:

imię

nazwisko

przew. sudecki (klasa)

przew. teren. Dln. Śląsk

przew. po Wrocł.

przod. GOT

pilot wyciecz.

upraw. język.

Waldemar

Brygier

3

 

 

 Sudety

 

Katarzyna

Potocka-Brygier

3

+

+

 

+

ang.

Krzysztof

Sabat

3

 

 

 

+

 

Andrzej

Wojciechowski

3

 

 

Sudety, Tatry

+

 


III. Działalność turystyczna koła - rajdy i wycieczki krajoznawcze:

     Akademicki Klub Turystyczny zorganizował i poprowadził w 2007 roku następujące imprezy:

17-18.02.2007 - Rajd Zimowy AKT po Pogórzu Izerskim, pod przewodnictwem Daromiły Lis; odpowiedzialny za rozliczenie: Andrzej Wojciechowski. Uczestniczyło 12 osób,

17-18.03.2007 - Rozpoczęcie Sezonu AKT w Rudawach Janowickich, z noclegiem w Schronisku "Szwajcarka". Pod przewodnictwem Daromiły Lis wędrowało 8 osób, 

31.03.-01.04 - Rajd Primaaprilisowy o przyrodniczym charakterze do Muszkowickiego Lasu i po Wzgórzach Niemczańsko-Strzelińskich, z noclegiem w opactwie henrykowskim. Uczestniczyło 20 osób, zaś prowadzili Anna Czekaj i Jacek Małańczuk,

14-15.04.2007 - Rajd Rowerowy Doliną Bobru; kierownikiem był Jacek Wieprow, uczestniczyło 9 osób, 

28.04-03.05.2007 - Rajd Wiosenny w Górach Izerskich i Czeskim Raju, pod kierownictwem i przewodnictwem Katarzyny Potockiej-Brygier i Krzysztofa Margana; uczestniczyły 44 osoby,

19-20.05.2007 - Rajd Ptasi na Stawy Milickie pod ornitologicznym przewodnictwem Janusza Szymczyka; organizatorem był Zbyszek Sroka. Uczestniczyło 10 osób, 

2-3.06.2007 - Rajd "Jeřáb - Śnieżnik", pod przewodnictwem Daromiły Lis; 19 uczestników,

16-17.06.2007 - Rajd AKT "Czerwiec z namiotem" w Górach Złotych i Bialskich; 6 uczestników, przewodnikiem był Andrzej Wojciechowski; równocześnie odbywał się w miejscu biwakowym rajdu - na Łące Szczęsnego - VIII Zlot Prezesów SKPS i AKT,

7-8.07.2007 - Rajd Czereśniowy - impreza rowerowa w Kotlinie Jeleniogórskiej, Górach i Pogórzu Kaczawskim oraz Izerskim, z noclegiem w Chacie Chomika w Marczowie; uczestniczyło 13 osób, kierownikiem był Waldemar Brygier,

14-29.07.2007 - Wyprawa rowerowa "Polska egzotyczna" ścianą wschodnią (wzdłuż wschodniej granicy Polski), uczestniczyło 6 osób,

16-25.07.2007 - Spływ kajakowy Pętlą Szczecinecką i Gwdą. Uczestniczyło 6 osób. Organizatorem i nieformalnym szefem (spływ miał charakter prywatnej imprezy) był Zbyszek Sroka,

29-30.09.2007 - Rajd Jabłkowy na Pogórzu Izerskim i Kaczawskim, pod przewodnictwem Waldemara Brygiera i Andrzeja Wojciechowskiego; 9 uczestników,

6-7.10.2007 - Rajd Ptasi na Stawach Milickich; organizatorem był Zbyszek Sroka, zaś ornitologicznie prowadził Janusz Szymczyk; 9 uczestników,

20-21.10.2007 - Rajd 50-lecia AKT w Górach Orlickich i Stołowych. Największa w roku 2007 impreza AKT robiona we współpracy z AKT Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Uczestniczyło 141 osób, w tym 86 z ramienia AKT Oddziału Wrocławskiego PTTK, kierownikiem ogólnym był Andrzej Wojciechowski, zaś z ramienia UP - Łukasz Ocharski, przewodnikami: Waldemar Brygier, Krzysztof Margan i Daromiła Lis. Impreza była niezwykle złożona logistycznie i organizacyjnie. Od początku września dosłownie każdego dnia było załatwianie różnych spraw: zaproszenia uczestników, kontakt z seniorami AKT (pocztą, Internetem), reklama, przyjmowanie zgłoszeń (różne warianty), autokar, noclegi, wyżywienie, ognisko (jedyna rzecz, która nie wyszła, z powodu deszczu), znaczki pamiątkowe, broszurka okolicznościowa, stemple okolicznościowe, przewodnicy, program, sprzęt multimedialny, tort jubileuszowy, i mnóstwo innych spraw. Dość powiedzieć, że szef imprezy w ogóle nie spał od piątku 19.10. do niedzieli 21.10. wcześnie rano (ponad 40 godzin) - po prostu nie miał na to czasu! Impreza udała się fantastycznie. Uczestnicy dopisali, i młodzi i starsi - seniorzy. Również współpraca z AKT UP była znakomita. Zaś rozliczenie przez kierownika wszystkich wydatków nastąpiło... 2 dni po zakończeniu imprezy.

10-11.11.2007 - Rajd Jesienny AKT w Górach Bystrzyckich. Uczestniczyło 12 osób, przewodnikiem był Andrzej Wojciechowski,

8-9.12.2007 - Zakończenie Sezonu AKT-SKPS w Górach Sowich. Ekipa AKT liczyła 16 osób, pod przewodnictwem Daromiły Lis, odpowiedzialny za rozliczenie - Andrzej Wojciechowski,

27.12.2007-2.01.2008 - Obóz sylwestrowy w Małych Svatonovicach, w internacie Szkoły Ochrony Osób i Mienia, organizowany przez SKPS. Z AKT uczestniczyły 4 osoby.

     Łącznie odbyło się 17 imprez wyjazdowych (rajdy, wycieczki, obozy). Dziewięć z nich było rozliczanych oficjalnie przez Oddział Wrocławski PTTK jako imprezy otwarte, pozostałe miały charakter imprez zamkniętych, nieoficjalnych, robionych po kosztach własnych uczestników. Uczestniczyło w nich 286 osób. Na uwagę zasługuje fakt tendencji wzrostowej, jeśli idzie o ilość uczestników kolejnych imprez. Poza tym jest spora grupa stałych wycieczkowiczów, biorących udział w niemal każdej kolejnej imprezie. No i coraz częściej uczestnicy pod koniec jednego rajdu pytają się o kolejny.

     Ilość organizowanych przez AKT imprez też wzrosła w stosunku do poprzedniego roku. Niektóre z rajdów zagościły już na stałe w kalendarzu Oddziału Wrocławskiego. Są to: Rajd Zimowy, Rajd Wiosenny, Rajdy Ptasie, Rajd Jesienny.

     Przewodnicy prowadzący imprezy, to praktycznie stale te same osoby z grona AKT (Waldek Brygier, Katarzyna Potocka-Brygier, Andrzej Wojciechowski, Zbyszek Sroka) oraz z innych kół (Daromiła Lis, Krzysztof Margan, Janusz Szymczyk). Należą im się gorące podziękowania, tym bardziej, że pracę swoją zawsze wykonywali społecznie, co jest tradycją AKT. Dzięki temu rajdowe wpisowe jest wyjątkowo niskie.

IV. Prelekcje krajoznawcze:

     Podczas czwartkowych spotkań AKT w Klubie Turysty Oddziału Wrocławskiego (i nie tylko tam) odbyło się 10 prelekcji połączonych przeważnie z pokazem multimedialnym (zdjęcia, filmy, nagrania):

26.04.2007 - Wojciech Gizicki: "Rajskie wędrówki" (Słowackiego Raju),
16.06.2007 - Andrzej Wojciechowski: "Nowa Zelandia" (podczas VIII Zlotu Prezesów na Łące Szczęsnego),
13.09.2007 - Andrzej Wojciechowski: "Tatry i Bieszczady",
27.09.2007 - Andrzej Wojciechowski: "Spływ Gwdą i Pętlą Szczecinecką",
11.10.2007 - Anna i Bartłomiej Krygicz: "Jachtem na Rugię",
25.10. oraz 15.11.2007 - Wojciech Gizicki i Marcin Papaj: "Gruzja i Armenia", część I i II,
29.11.2007 - Waldemar Brygier i Katarzyna Potocka-Brygier: "Polska egzotyczna",
13.12.2007 - Ryszard Teisseyre: "Rowerowe wyprawy w Alpy".
10.01.2008 - Witold Papierniak: "50 lat telewizji na Dolnym Śląsku".

     Wszystkie prelekcje były przeprowadzone społecznie. W stosunku do poprzedniego roku było ich dwukrotnie więcej. Stale rośnie też ilość obecnych na nich słuchaczy (na grudniowej było niemal 40 osób); łącznie na wszystkich było ponad 310 osób.

V. czwartkowe spotkania członków koła:

     Powoli stają się tradycją spotkania członków AKT w Klubie Turysty Oddziału Wrocławskiego PTTK w drugi i czwarty czwartek każdego miesiąca w godzinach 18:00-20:00. Uczestniczy w nich regularnie część członków koła (ok. 10 osób); pozostali przychodzą nieregularnie. W sumie spotkania gromadzą przeważnie ponad 15 osób (na ostatnich trzech było średnio po ok. 25 osób). Służą wymianie informacji krajoznawczych, organizacji imprez oraz prezentacji i wymianie zdjęć po rajdach. Często są na nich prelekcje dydaktyczno-krajoznawcze. W okresie sprawozdawczym było łącznie 14 spotkań.

VI. Praca w Komisji Akademickiej ZG PTTK:

     Waldemar Brygier jest członkiem Komisji Akademickiej Zarządu Głównego PTTK. W minionym okresie sprawozdawczym Komisja miała 6 zebrań. W czterech z nich W. Brygier uczestniczył. Omawiano na nich głównie działalność studenckich baz namiotowych oraz akademickich kół turystycznych.

VII. Inne przejawy aktywności AKT:

24.03.2007 - 39. Młodzieżowa Olimpiada Krajoznawcza, eliminacje miejskie (powiatowe) w Gimnazjum Nr 13 we Wrocławiu: Andrzej Wojciechowski opracował testy topograficzne i wiedzy turystycznej dla wszystkich poziomów szkół (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne). Ponadto uczestniczył wraz z Joanną Rodziewicz w pracach komisji sędziowskiej,

początek marca 2007 - wydrukowane zostały pocztówki reklamowe oraz plakaty AKT wg projektu Ani Czekaj. Plakaty są rozwieszane na uczelniach i w PTTK wraz z informacjami o kolejnych imprezach AKT. Pocztówki są rozdawane uczestnikom tych imprez i spotkań AKT,

AKT posiada własną stronę internetową www.akt.wroclaw.pttk.pl, prowadzoną przez Waldemara Brygiera. Są na niej umieszczane informacje o bieżących wydarzeniach i imprezach organizowanych przez AKT, a także relacje z imprez, które się odbyły. Strona jest bogato ilustrowana zdjęciami z tych imprez. Ponadto są na niej informacje z różnych wydarzeń krajoznawczych na Dolnym Śląsku (w dziale "Aktualności"). Podkreślić trzeba, że strona jest aktualizowana na bieżąco, niekiedy niemal codziennie. Ponadto jest bardzo czytelna i łatwo jest poruszać się po niej. 

artykuły i informacje w "Gazecie Wrocławskiej - Wieczorze Wrocławia" oraz w czasopiśmie "Karkonosze" o rajdach i spotkaniach AKT. Informacje są opracowywane i przekazywane przez Waldka Brygiera. Praktycznie przed każdym rajdem AKT oraz spotkaniem AKT połączonym z prelekcją są informacje o tym w prasie wrocławskiej. Ponadto były 3 większe artykuły: w "Karkonoszach" 2/2007 o spotkaniu z okazji 50-lecia AKT, 7.12.2007 w "Gazecie Wrocławskiej-Wieczorze Wrocławia" p.t. "Z kijkami w góry" oraz 4.01.2008 w "Gazecie Wrocławskiej-Wieczorze Wrocławia" p.t. "Noworoczny Rajd Nordic Walking". Dwa ostatnie, autorstwa Zbigniewa Próchniaka, były tak znakomitą reklamą wędrowania z kijkami (duże zdjęcia uczestników rajdów AKT), że na kolejnych wyjazdach AKT połowa uczestników korzystała z ich pomocy przy wędrówce,

kronika AKT - jest prowadzona i na bieżąco uzupełniana przez Anię Czekaj. Są w niej relacje i zdjęcia z imprez i spotkań AKT oraz wpisy uczestników Rajdu 50-lecia AKT.

VIII. Zebrania Zarządu Klubu:

     W sprawozdawczym okresie odbyło się 1 zebranie Zarządu. Podjęto na nim 3 uchwały:
   – o skreśleniu 8 osób z listy członków AKT,
   – o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego AKT w dniu 24.01.2008,
   – o kalendarzu imprez AKT w roku 2008 (patrz załącznik).

     Sprawy związane z działalnością Klubu oraz organizacją imprez krajoznawczo-turystycznych były rozwiązywane przez członków Zarządu na bieżąco podczas spotkań AKT, również w drodze kontaktów telefonicznych oraz e-mailowych. Odbyło się też jedno spotkanie organizacyjne (dnia 7.09.2007) prezesa i sekretarza AKT z prezesem AKT Uniwersytetu Przyrodniczego poświęcone organizacji Rajdu 50-lecia AKT. W ramach przygotowań do Rajdu była też wizyta przedstawicieli obu organizacji (A. Wojciechowski i W. Brygier z AKT oraz K. Machniowska z AKT UP) dnia 13.10.2007 w miejscu noclegowym - Ośrodku wypoczynkowym "Maria" w Lasku Miejskim koło Lewina Kłodzkiego. Uzgodniono wtedy z kierowniczką obiektu szereg szczegółów związanych z programem imprezy i przygotowaniami do niej.

IX. Członkowie AKT we władzach Oddziału Wrocławskiego PTTK:

    Dwóch członków AKT (Waldemar Brygier oraz Andrzej Wojciechowski) jest członkami Komisji Rewizyjnej Oddziału. Waldemar Brygier w związku z tym był obecny na większości posiedzeń Zarządu Oddziału. Niestety od ponad półtora roku, czyli od czasu rezygnacji przewodniczącego Komisji (Aureliusza Goclona) z pracy w Komisji, nie odbyło się ani jedno posiedzenie jej członków.

X. Sprawozdanie finansowe:

     Szczegółowe rozliczenie finansowe dostępne jest w pełnym Sprawozdaniu, które można otrzymać do wglądu w Biurze Oddziału Wrocławskiego PTTK, Rynek-Ratusz 11/12, III piętro, w godzinach pracy Biura.

Sprawozdanie sporządzili:
Andrzej Wojciechowski - Sekretarz AKT
Waldemar Brygier - Prezes AKT


Uwaga: W powyższym Sprawozdaniu dokonano nieznacznych skrótów w tekście. Pełny tekst dostępny jest do wglądu w Biurze Oddziału Wrocławskiego PTTK, Rynek-Ratusz 11/12, III piętro, w godzinach pracy Biura.