Akademicki Klub Turystyczny

Oddział Wrocławski PTTK
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze


Menu:

AKT Wrocław
Aktualności
Imprezy
Archiwum
Wydawnictwa
Ciekawe linki
Napisz do nas

 

Konferencja ''Dzierżoniów- wiek miniony''

     Burmistrz Dzierżoniowa, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Instytut Pamięci Narodowej - KŚZpNP we Wrocławiu oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na konferencję historyczną "Dzierżoniów- wiek miniony", któa odbędzie się w dniach 16-18 marca 2007 r.

PROGRAM:

Piątek 15.00-16.30
Otwarcie konferencji
1. dr hab. Jakub Tyszkiewicz: Ludność niemiecka w Dzierżoniowie 1945-1956
2. prof. dr hab. Elżbieta Kościk: Osadnictwo polskie na Dolnym Śląsku (ze szczególnym uwzględnieniem Dzierżoniowa) w latach 1945-1949
3. dr Bożena Szaynok: Przystanek Dzierżoniów: etap do Izraela?

16.30-17.00 – dyskusja
17:00-17:10 - przerwa kawowa

Piątek 17:10
Otwarcie wystawy: Dzierżoniów na przedwojennej pocztówce

17.15-18.45
4. mgr  Anna Grużlewska: Gmina Żydowska 1870-1945
5. mgr Katarzyna Stróżyna: Działania Służby Bezpieczeństwa w Dzierżoniowie wobec duchowieństwa w latach 1956-1970
6. mgr Łukasz Sołtysik: Romowie w Dzierżoniowie latach 1949-1972

18:45 -19.15– dyskusja
19:15-20:15  kolacja

20:30
Pokaz filmów
1. Włókiennictwo na Ziemiach Odzyskanych (1947), reż. A. Świdwiński
2. Odbudowa Ziem Odzyskanych (1947), reż. R. Banach
3. Polska Kronika Filmowa: „ZR Diora” (1976)
Prelekcja: mgr Inga Leśniewska

Sobota: 9:00-10.30
7. prof. dr  hab. Tomasz Kruszewski: Dzierżoniowski Okręg NSDAP 1933-1945
8. mgr Katarzyna Pawlak: Filie KL Gross Rosen i obozy pracy przymusowej
9. mgr Paweł Piotrowski: Stan wojenny w Dzierżoniowie 1981-1983
10.30-11:00 - dyskusja

11:00-11:15 - przerwa kawowa

Sobota: 11:15-12:45
10. dr Łukasz Kamiński: PZPR w Dzierżoniowie w okresie przełomów politycznych
11. dr Robert Klementowski: Kadra kierownicza Urzędu Bezpieczeństwa/Służby Bezpieczeństwa w Dzierżoniowie 1945-1989
12. dr Krzysztof Szwagrzyk: Egzekucje w dzierżoniowskim więzieniu 1945-1949

12:45-13.15 - dyskusja
13:15-14:00  spacer po Dzierżoniowie mgr Tomasz Śnieżek

14:00 -15:00 - obiad

Sobota 15.00-16.45
13. dr Sebastian Ligarski: ZR „Diora”: zakład pod specjalnym nadzorem
14. mgr Bartosz Grygorcewicz: Dwa modele gospodarki (niemiecki i polski) na przykładzie przemysłu włókienniczego Dzierżoniowa
15. mgr Przemysław Dominas: Kondycja dzierżoniowskiego węzła kolejowego w XX w.
16. dr Tomasz Przerwa: Przedwojenna „stolica” Gór Sowich
16.45-17.15– dyskusja

17:15-17:30 - przerwa kawowa

Sobota 17.30-19:00
17. dr Artur Kwaśniewski: Architektura- urbanistyka- krajobraz Dzierżoniowa międzywojennego. Przemiany i ich kontekst
18. dr Iwona Binkowska: Poszukiwanie raju w mieście. Ogrody prywatne i parki publiczne w Dzierżoniowie w 1 połowie XX wieku.
19. dr Halina Okólska: Dzierżoniowskie nekropolie przełomu wieków (do 1945r.)
19:00-19.30 – dyskusja

19:30-20:15 kolacja

Niedziela 9.00-10.30
20. mgr Piotr Kmiecik: Firma budowlana Georga Klatta
21. mgr Ewa Chabros: Związki Z. Cybulskiego i S. Chęcińskiego z Dzierżoniowem: mit i rzeczywistość
22. mgr Maria Zarzycka-Chołody: Dzierżoniowskie Dni Literatury 1969-1989
10.30-11.00 - dyskusja

11:00-11:15 przerwa kawowa

Niedziela: 11.15-12.45
23. dr Witold Musiał: Dzierżoniowskie apteki i ich laboratoria
24. mgr Marzena Smolak: Ikonografia miasta: studium porównawcze
25. prof. Marek Czapliński: Próba oceny miejsca Dzierżoniowa na Śląsku
12:45-13.15- dyskusja

13:15-13:30 Zamknięcie konferencji
13:30-14:30 Obiad

15:00
Teatr Kątem "Tkacze" według G. Hauptmanna, reż. Grzegorz Stawiak

Miejsce konferencji: Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, ul. Świdnicka 23
Pokaz filmowy i teatralny: Kino „Zbyszek”, ul. Świdnicka 23
Zakwaterowanie: Hotel Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Strumykowa 1
Wystawy:
Dzierżoniów na przedwojennej pocztówce –  Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, ul. Świdnicka 23 (otwarcie 16 III 2007)
Stan wojenny na Dolny Śląsku – Izba Regionalna, ul. Świdnicka 30 (trwa do końca  III 2007)

Informacje:
dr Sebastian Ligarski tel. 661 654 024; mail: oss_sl@tlen.pl
dr Tomasz Przerwa tel.600 822 736; mail: mrowek.post@home.pl

[Sebastian Ligarski]