Akademicki Klub Turystyczny

Oddział Wrocławski PTTK
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze


Menu:

AKT Wrocław
Aktualności
Imprezy
Archiwum
Wydawnictwa
Ciekawe linki
FORUM
Napisz do nas

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych imprezach, wpisz poniżej swój adres e-mailowy

 

Nasze korzenie

     Początki Klubu sięgają roku 1906, kiedy to na terenie ówczesnej Galicji, we Lwowie, z inicjatywy Mieczysława Orłowicza, powstała pierwsza na ziemiach polskich organizacja studencka o charakterze turystycznym – Akademicki Klub Turystyczny. Jako główny cel Klub postawił sobie popularyzowanie turystyki górskiej wśród młodzieży akademickiej poprzez organizowanie wycieczek w Karpaty i Tatry, a także wycieczek zagranicznych w inne góry Europy. Klub działał do 1922 roku. W tym pierwszym okresie swojej działalności zrzeszał do ok. 700 członków. Zorganizowano szereg wycieczek i wyjazdów, m.in. w Karpaty Rumuńskie (Góry Marmaroskie, Rodniańskie), Czarnohorę, Gorgany, Tatry, Wielką i Małą Fatrę, Sudety, również w góry wysokie: Alpy (Wysokie Taury, Monte Rosa, Mont Blanc), Kilimandżaro.

     Po drugiej wojnie światowej pomysł ponownego utworzenia (reaktywowania) AKT zrodził się podczas październikowej wycieczki Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Wrocławskiego w słowackie Tatry. Uczestnicy wycieczki zwiedzając symboliczny cmentarz pod Osterwą zwrócili uwagę na pomnik Klimka Bachledy wystawiony przez lwowski AKT. Postanowili wzorem lwowskich studentów sprzed półwiecza powołać podobną organizację we Wrocławiu. Za datę powstania AKT we Wrocławiu przyjmuje się 16 stycznia 1957 – dzień w którym tygodnik „Poglądy” zamieścił notatkę o powstaniu Klubu. W ramach AKT działała Sekcja Górska oraz Koło Przewodników, zalążek późniejszego Studenckiego Koła Przewodników Sudeckich (SKPS). Pierwszym prezesem AKT został Jan Marek. W sposób formalny AKT powołano dopiero 30 stycznia 1959 roku, kiedy to odbyło się walne zebranie, podczas którego zatwierdzono statut Klubu.

     Od początku istnienia sztandarowymi imprezami AKT i zarazem Koła Przewodników były letnie obozy i jesienne rajdy. Pierwszy Ogólnopolski Rajd w Sudetach odbył się w dniach 18-20 października 1957 roku. Zorganizowano trzy trasy, które spotkały się na wspólnym zakończeniu w schronisku „Odrodzenie”. Warto zauważyć, że i dzisiaj AKT oraz SKPS ściśle współpracują ze sobą: wspólne zebrania środowe, imprezy, rajdy, z Rajdem Sudeckim na czele.

     W kolejnych latach AKT powiększyło się o kilka kół: m.in. Koło Turystyczne Politechniki, Koło Turystyczne przy Wyższej Szkole Rolniczej, Sekcję Grotołazów, Koło Turystyczne Ekonomistów na Akademii Ekonomicznej, Uniwersyteckie Koło Turystyczne (późniejsza Studencka Elipsa Turystyczno-Artystyczna – „SETA”), Klub Płetwonurków "Pirania", przy czym „pierwsze skrzypce” gra Studenckie Koło Przewodników Sudeckich – z grona jego członków wywodzą się prawie wszyscy prezesi AKT.

     W tym składzie Akademicki Klub Turystyczny przetrwa aż do 1979 r. W 1980 roku w następstwie przemian politycznych dochodzi do zaniku działalności AKT. Poszczególne koła turystyczne uniezależniają się bądź łączą pod szyldem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK). Nadal działa i kultywuje AKTowskie tradycje Studenckie Koło Przewodników Sudeckich, najpierw w ramach Oddziału Akademickiego PTTK, od 1991 r. w Oddziale Wrocławskim PTTK, zaś od 2005 r. w Oddziale PTTK przy Politechnice Wrocławskiej.

     W końcówce lat dziewięćdziesiątych zaczyna nabrzmiewać w SKPS problem członków PTTK nie będących przewodnikami. Jest ich coraz więcej, podczas gdy koło przewodnickie nie honoruje ich praw wyborczych należnych im z tytułu członkostwa i opłaconych składek w PTTK. Tak więc zaczyna kiełkować idea ponownego reaktywowania AKT, tym razem w Oddziale Wrocławskim PTTK, mającego zrzeszać nie-przewodników – młodzież akademicką i szkolną uprawiającą turystykę górską, jak również inne formy turystyki.

     Dnia 23 stycznia 2002 staje się to faktem. Podczas zebrania założycielskiego zostaje powołany, jako jedno z kół Oddziału Wrocławskiego PTTK - Akademicki Klub Turystyczny. Miesiąc później Zarząd Oddziału zatwierdza powstanie Klubu.

Kontakt

     Jeśli chcesz się z nami skontaktować, to najlepiej przyjdź na jedno z naszych zebrań. Szczegóły naszych Spotkań, ich harmonogram i miejsce znajdziesz tutaj. Możesz też wysłać e-maila na adres: waldek@naszesudety.pl, a wszelką korespondencję tradycyjną na adres: Akademicki Klub Turystyczny, Oddział Wrocławski PTTK, Rynek-Ratusz 11-12, 50-106 Wrocław.

     Aby zostać członkiem Akademickiego Klubu Turystycznego, wystarczy odwiedzić Oddział Wrocławski PTTK (Rynek-Ratusz 11/12), wdrapać się na III piętro do Biura i poprosić o deklarację członkowską PTTK. Podczas zapisywania się, miłym paniom w Biurze należy powiedzieć, że chce się należeć do AKT. I to wszystko... Oczywiście na nasze imprezy można również jeździć, nie będąc członkiem AKT, ale wówczas bez zniżek...

Zarząd AKT

Waldemar Brygier - prezes
Wojciech Gizicki - wiceprezes
Alina Sowa - sekretarz
Sławomir Skarba - skarbnik
Dagmara Wodowska - członek Zarządu
Zbigniew Sroka - członek Zarządu

Lista członków AKT